Processen

Processen

Hur går det till?

Från idé till färdigt bygge!

MIN INRIKTNING


Vad består min verksamhet av?


När tanken på ett nytt byggprojekt dyker upp kan jag vara

till stor hjälp när det gäller att göra stomvalet. Det kan gälla

industribyggnader, kontorsbyggnader, vårdbyggnader,

skolbyggnader, hotellbyggnader, bostäder eller P-hus.

Stommen är en stor och viktig del av byggnaden och styr hela byggprocessen från projekteringsstadiet till genomförandet av hela entreprenaden.


PROJEKTERINGSSTADIETI projekteringsstadiet kan jag ingå i ditt projekteringsteam

och vara ett bollplank både till din arkitekt och din konstruktör.

Jag hjälper till att utforma förfrågningsunderlaget till den

kommande stomentreprenaden. Under tiden projekteringen

framskrider kan jag uppraätta kalkyler dels för att välja bland

olika lösningar men även för att få en uppfattning vad stom-

entreprenaden kommer att kosta.


ANBUDS- OCH UPPHANDLIGSKEDET FÖR STOMENTREPRENADEN
När förfrågnings underlaget skickats ut till prefabbranchen och

anbuden har kommit in, hjälper jag till med anbudsutvärderingen

och biträder även vi upphandlingen av stomentreprenaden.

Stomentreprenaden passar utmärkt att förupphandlas som en

delad entreprenad som sedan ingår i byggnadsentreprenaden.

Stomentreprenaden kan även överföras på byggentreprenören.


BYGGMETOD
När man bestämt sig för att utföra byggnadens stomme av

prefabricerade betongelement så skall man ta tillvara den

metodens alla fördelar. För att kunna göra det krävs en

projektering som skiljer sig från den projektering man gör

när man projekterar för en traditionell platsgjuten stomme.

D.v.s. Besluten som man fattar under projekteringen tas

i en annan ordning än de gör när man projekterar för en

platsgjuten stomme. Anledningen till detta är ju att en stor

del av stommen skall tillverkas i fabriker innan man kan

börja montera den. Man måste ha en tillräckligt stor buffert.

Exempel på beslut som skall fattas i en annorlunda tidsföljd

är t.ex. Fönsterplaceringar och fönster, hål- och ingjutnings-

detaljer för installationer, provisoriska vädertätningar och

provisoriska avvattningssystem. Under bygnadsstommens

uppförande gäller der att ha tänkt till så att man får byggnaden

tät snabbast möjligt. Om man använder sig av en bärande

fasad av prefabricerade sandwichelement kan dessa förses

med fönster på fabrik så att man snabbt får fasaden tät.

Med en provisorisk vädertätning inklusive avvattning på

bjälklaget när man kommit ett antal våningar upp kan man

påbörja stomkompletteringar i våningarna under snabbare.

Den kortare byggtiden med en prefabricerad stomme gör

att drifts- och platsomkostnader blir lägre under byggtiden.
Tel. Kontor:

(+46) 046 25 69 80

Tel. Mobil:

(+46) 070 549 77 51

Ring oss

Hitta oss

Snickarevägen 10

24535 Staffanstorp


SVERIGE

Kontakta ossinfo@rgprefab.se

© Copyright 2016. RG Prefab.